Over ons

CPNUE

La Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne

(Confederatie van het Personeel van het Notariaat in de Europese Unie)

 

Opgericht op 09 April 2011

Onder de vorm van een VZW - (Vereniging zonder Winstoogmerk) – naar Belgisch recht

Stichtende leden waren, de verenigingen van: België, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

 

Maatschappelijke zetel: Brussel (B)

Administratieve Zetel: B-5550 Mouzaive (Vresse-sur-Semois), Rue de la Carrière 70

 

Huidige effectieve leden zijn: de verenigingen van:

België:           Koninklijke Nationale Beroepsvereniging Van Het Personeel Van Notariskantoren

Frankrijk:        La Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire

Italië:               Associazione Nazionale Dipendenti Studi Notarili Italiani ITALIANI «UNIC@»

Netherlands:   DE BOND VAN MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT

Spanje:           FEAPEN - Asociación Estatal de Empleados de Notarías

 

Toegetreden leden zijn:

Notariële medewerkers uit Griekenland

 

De Huidige Raad van Bestuur

Voorzitter

Mw. Willy VAN BUREN (NL)

Ondervoorzitter:

Mr. Ludwig RASSCHAERT (B)

Agemeen Secretaris:

Mr. Gabriele ROSSETTI (I)

Penningmeester

Mr. Roger CLENET (F)

 

De CPNUE staat onder toezicht van een voorzitter; de woordvoerder van de CPNUE, met een ambtstermijn van 2 jaar. Hij/Zij wordt bijgestaan door zijn/haar ondervoorzitter.

 

CPNUE vertegenwoordigt alle notariële medewerkers binnen de Europese Unie waarin het Latijns Notariaat wordt toegepast; met name: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, de Czechische Republiek, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italë, Letland, Lithouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Spanje Spain.

 

Als rechterhand van de notaris, hebben de notarisbedienden zich ontwikkeld tot hoog gekwalificeerde specialisten, onmisbaar voor de correcte uitvoering van alle taken van de notaris. Zij zijn professionals die ten dienste staan van alle burgers, en de hoogste rechtszekerheid waarborgen.

 

Het hoofddoel van CPNUE is samen met CNUE en de Europese instellingen: de verdediging van het Latijns notariaat, omdat wij geloven in de heel belangrijke rol die de notaris heeft als de bewaarder van de rechtszekerheid

2.9.1.0