!!! NIEW ADRES ADMINISTRATIEVE ZETEL - Zie Onderaan !!!

 

Home

 

 

 

BESCHERM DE TOEKOMST VAN HET LATIJNS NOTARIAAT IN EUROPE


 

CPNUE verenigt de verenigingen van notaris-werknemers in de 22 landen van de Europese Unie, die het Latijns-notariaat beoefenen.

 

CPNUE verdedigt, samen met CNUE, het Latijnse notariaat.

 

CPNUE verdedigt het welzijn van alle 200.000 gezinnen in Europa, die afhankelijk zijn van het Latijns-Notariaat (± 40.000 notarissen en ± 160.000 werknemers).

Home

 

Ons doel

 

BINNEN  DE EUROPESE RUIMTE

in alle landen aangesloten bij de internationale vereniging van het Latijnse notariaat

  • CPNUE wil het beroep van notarieel medewerker promoten en laten erkennen.
  • CPNUE werkt aan het bestuderen, het behartigen, het ontwikkelen en verbeteren van de professionele, morele en stoffelijke belangen van haar leden;
  • CPNUE staat in voor het overbrengen van de gemeenschappelijke beslissingen en wensen van haar leden naar de Europese autoriteiten, instellingen en werkgeversverenigingen;
  • CPNUE bevordert de sociale en beroepsbanden tussen haar leden en gaat over tot de harmonisering van hun standpunten;
  • CPNUE houdt zich bezig met het verzamelen, behandelen en overbrengen van alle inlichtingen en informatie op internationaal vlak, met betrekking tot het personeel van de notariskantoren;
  • CPNUE coördineert allerlei vormen van opleiding voor alle beroepscategorieën in het notariaat, en het organiseren van congresdagen en opleidingsseminaries met het oog op de verbetering van de kennis over het Europees recht en notarieel recht.
  • Ten dienste van, en of in samenwerking met haar leden, het uitvoeren van alle soorten studies en onderzoek, met het oog op de verbetering en bevoordelingen van de arbeidsomstandigheden binnen de Europese ruimte, en het verzekeren en verdedigen van de belangen van haar leden en het ontwikkelen en uitbreiden van haar samenwerking.
  • CPNUE is eveneens bevoegd om in naam van de leden, rechtsgeldig tot stand te brengen en te ondertekenen alle Europese collectieve overeenkomsten met betrekking tot hun professionele en sociale belangen: statuut, bediendencontracten, pensioen, sociaal fonds. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend, en voor zoveel deze overeenkomsten niet vallen onder de bevoegdheid van de nationale beroepsorganisaties.
  • CPNUE mag beroep doen op groeperingen naar keuze die haar bijstand kunnen verlenen en haar kansen op slagen kunnen verhogen; terwijl zijzelf de werkzaamheden coördineert. Zij kan met de bedoelde groeperingen alle voorafgaande overeenkomsten sluiten die, naar haar oordeel, het beoogde doel kunnen bevorderen.