Voor U gelezen in “Notariaat Magazine” editie 5  juni 2017

 

De Nederlandse notaris in Europa: Eerst meewarig bekeken, nu benijd

 

DEEL I

 

Volgens Geertjan Sarneel en Jef Oomen: “Als je niet meedoet in Europa, loop je achter de feiten aan”. “Wat in Europa beslist wordt, heeft effect op het dagelijkse werk in het notariaat”

Eigenlijk neemt het Nederlandse notariaat in Europa een bijzondere positie in.

Toen wij in 1999 de liberalisering over ons heen kregen, keken de notarissen uit de andere EU-lidstaten daar vreemd van op”, zegt Jef Oomen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). “Men ging ervan uit dat het notariaat in Nederland zou verdwijnen. We waren de risee van Europa.”

Die tijd is al lang voorbij. De Nederlandse notaris heeft zich weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Oomen citeert Lineke Minkjan, buitenlandspecialist van de KNB. “Zij vergelijkt ons met een vis die op het droge  verder moet leven. In plaats van kieuwen hebben we pootjes gekregen. We hebben het notarisambt en het ondernemerschap weten te verenigen. We zijn niet teloorgegaan en we hebben nauwelijks iets ingeleverd op ons takenpakket.

 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

Om die reden kijkt het Franse notariaat nu met grote belangstelling naar Nederland.

Als minister van Economische Zaken wilde Emmanuel Macron het notariaat liberaliseren. Nu Macron tot president gekozen is, wordt het voor de Franse notarissen nog urgenter om zich te beraden op hun positie. “Ze hangen aan onze lippen”, zegt oud-KNB-voorzitter Sarneel, die de KNB in Europa vertegenwoordigt.

Zo komen begin juni zestig Franse notarissen naar Nederland. Zij willen praten met Nederlandse notarissen om beter te kunnen begrijpen wat de effecten zijn geweest van de liberalisering op het Nederlandse notariaat de afgelopen vijftien jaar.

Sarneel: “Wat kunnen zij leren van onze ervaringen om zo te kunnen inspelen op de mogelijke gevolgen van de zogenoemde wet Macron?

Oomen: “Ik zeg niet dat we gidsland zijn, maar we worden beslist niet meer bespot. Het Nederlandse notariaat heeft een stevig draagvlak in de samenleving en we hebben een sterke focus op digitalisering. Dat zijn twee belangrijke pijlers en dat besef sijpelt mijns inziens ook door in Europa.

 

DEEL II

Franse notarissen nemen kijkje

Zestig Franse notarissen hebben op 06, 07 en 08 juni 2017 een bezoek gebracht aan hun Nederlandse collega’s.

De Fransen krijgen te maken met liberalisering en wilden graag weten wat de effecten vijftien jaar geleden op het Nederlandse notariaat zijn geweest. In kleine groepjes brachten ze een bezoek aan 6 verschillende Nederlandse notariskantoren.

De Fransen waren vooral benieuwd naar de verschillende type notarissen, de concurrentie tussen de verschillende kantoren, en de samenwerking tussen notarissen en advocaten.

According to KNB, the French notaries went home with a positive feeling about the liberalization in the Dutch notary office.

The French Notary Marie-Hélène Pero Augerau-Hue was particularly surprised by the fact that the Dutch notary has overcome well liberalization of tariffs (…something they are very much afraid of…), but she left with a positive feeling and now she looks the things in a completely different way.

-------------

Bemerkingen door CPNUE:

  • Liberalisering in Nederland is gestart in 1999 .
  • Statistieken wijzen uit dat sedertdien het notarissenaantal met meer dan 10% is gedaald
  • Dat nog eens meer dan 10% van de notariskantoor onder financieel toezicht staan;
  • Dat tot vorig jaar het personeelsbestand met 30% was verminderd ingevolge ontslagen om economische redenen ;
  • Dat het het laatste jaar gelukkig wat beter gaat; en het personeelsbestand gelukkig weer wat aangroeit;

 

Maar dat dit allemaal ondertussen wel 18 jaar heeft geduurd…

Dus: Quid de bewering dat het Nederlandse notariaat de liberalisering van de tarieven goed te boven is gekomen?!??.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDER EUROPEES NIEUW

Het EUROPEES HOF:

 

Alleen notarissen kunnen authenticiteit verlenen aan handtekeningen in onroerend goed transacties.

Gerechtvaardigde beperking op het beginsel van het vrij verkeer van diensten

 

BRUSSEL – In onroerend goed transacties kunnen alleen notarissen aan handtekeningen authenticiteit verlenen.

Dit werd vastgesteld door het Europees Hof, volgens dewelke “De lidstaten het recht, om authenticiteit te verlenen aan handtekeningen, aangebracht op documenten voor de vestiging of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen, alleen kunnen voorbehouden aan notarissen.

Deze beperking van het beginsel van het vrij verrichten van diensten, kan in feite worden toegestaan omdat "Het helpt om de rechtszekerheid te waarborgen ten aanzien van de onroerend goed transacties en de goede werking van het kadaster”.