NIEUWSBRIEF 2

INTERNATIONAAL CONGRES PALERMO 2018

10 NOVEMBER 2018

Op 10 november 2018 werd in Palermo het Eerste Internationaal Congres gehouden met als titel:

 

“BEROEPSOPLEIDING EN SOCIALE BESCHERMING IN DE GEDIGITALISEERDE 21E EEUW

TEN DIENSTE VAN DE BURGER”

 

Het evenement, georganiseerd door Unic@ - (De Nationale Vereniging van notarismedewerkers in Italië) - werd gehouden in de prachtige Ducrot Zaal van het Grand Hotel Piazza Borsa te Palermo (Sicilië).

Dit internationaal congres werd bijgewoond door de Verenigingen van notarismedewerkers uit België, Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje.

Nederland was verontschuldigd door een gelijktijdig evenement - evenzeer met betrekking tot vorming en opleiding - in hun eigen land.

 

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de verenigingen UIPAN en CPNUE.

CPNUE werd vertegenwoordigd door zijn voorzitter: de heer Ludwig Rasschaert en

UIPAN werd vertegenwoordigd door zijn voorzitter: de heer Juan Carlos Martinez.

De moderator van de dag was de ondervoorzitter van Unic@ en tevens ondervoorzitter van UIPAN, mevrouw Dina Nicosia.

 

Bij aanvang van het congres werden de Burgemeester en de schepen van onderwijs van de stad Palermo: via een videoboodschap vertegenwoordigd door Professor Roberto Lagalla.

Dit werd gevolgd door uiteenzettingen door:

 1. notaris Francesco Li Mandri voor de notariële raad van de districten Palermo en Termini Imerese;
 2. De voorzitter van UIPAN (De Internationale (Mondiale) Vereniging van notariële medewerkers die zich vooral focust op mondiale en internationale opleiding), met name de heer Juan Carlos MARTINEZ;
 3. De voorzitter van CPNUE (de Europese beroepsvereniging van het notarispersoneel), met name de heer Ludwig RASSCHAERT, die een uitgebreide uiteenzetting brengt - begeleid door een powerpoint-presentatie - over de mogelijke digitale toekomst voor alle sectoren, met alle eraan verbonden voordelen en vooral ook gevaren, zowel op het gebied van samenleving als van werkgelegenheid. Hij wees ook op de gevaren voor het Latijns Notariaat, niet alleen vanwege de digitalisatie, maar ook vanwege de blijvende druk vanuit de Europese Commissie, die blijft vasthouden aan de vrije concurrentie voor alle sectoren;
 4. De voorzitter van FEAPEN: de Spaanse Beroepsvereniging van het notarispersoneel, met name de heer José Gomez la Rosa;
 5. De voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van het Notarispersoneel, met name: de heer Vincent VRANCK, die een uiteenzetting gaf over de verschillende soorten opleidingen in  het Notariaat in België;
 6. De Voorzitter van het Franse Syndicaat voor notariële medewerkers: de heer Serge FOREST;
 7. De Voorzitter van de Beroepsvereniging van Griekenland-Noord: met name, mevrouw Annie MELLOU
 8. Nationaal Bestuurder van FILCAMS, zijnde het Italiaans overkoepelend syndicaat voor de dienstensector en de sector voor de vrije en intellectuele beroepen , met name: de heer Danilo Lelli.

Welke beide laatstgenoemden het vooral hadden over de sociale gevaren van de digitalisatie en de maatregelen die zouden moeten genomen worden.

Verder was er ook nog een bijdrage van Dr. Maurizia Bertoncino, voormalig mede-oprichter en voorzitter van Unic@, en nu notaris in Turijn; Prof. Enrico Maccarone, notaris in Palermo, en Dr. Antonina Ferraro, notaris in Canicattì.

Na de pauze werden de werkzaamheden voortgezet, en hadden de aanwezigen het voorrecht getuige te zijn van de afsluitende uiteenzetting door Dr. Claudio Rorato.

Een briljant en interessant rapport over kunstmatige intelligentie op de werkvloer en hun gebruik op praktisch gebied.

Dr. Rorato, directeur aan het Observatorium voor professionele en digitale innovatie aan de Polytechnische universiteit van Milaan, benadrukte de noodzaak om dit onderwerp te bespreken dat zo actueel en veelzijdig is als de zogenaamde kunstmatige intelligentie;

Hij benadrukte daarbij de verschillen op verschillende werk- en professionele gebieden, nationaal of niet, daarbij het belang benadrukkend van de noodzaak van innovatie op elke werkplek in onze eeuw, terwijl tegelijkertijd alle menselijke vermogens direct en indirect beschermd dienen te worden waarmee ze verbonden zijn.

De conferentie in Palermo was ook een uitstekende gelegenheid voor een gesprek met Filcams-Cgil, een vakbond die zeer actief is in de sector van de vrije en intellectuele beroepen, vertegenwoordigd door zijn nationale bestuurder, de heer Danilo Lelli.

 

Teksten van de verschillende interventies vindt U hieronder

 1. Interventie Unic@ (Italia - Gabriele Rossetti)
 2. Interventie Uipan (Prof. Juan Carlos Martinez)
 3. Interventie CPNUE (Mr. Ludwig Rasschaert) (EN-NL-FR)
 4. Interventie CPNUE (Mr. Ludwig Rasschaert) (IT-SP)
 5. Interventie FGCEN (Mr. Serge Forest)
 6. Interventie La Basoche Belge (Mr. Vincent Vranck)
 7. Interventie FEAPEN (Mr. José Gomez la Rosa)
 8. Interventie Griekenland-Noord: (M. Anna Mellou)

 


 


 

 

 

NIEUWSBRIEF 1

 

 

Andere rol voor notaris door blockchain

 

 

De toepassing van blockchain zal het notariaat niet vervangen, maar zal wel zorgen voor een verandering van de rol van de notaris.

Het notariaat zal daarbij steeds mee moeten blijven denken over de juridische toepasbaarheid van blockchain.

Dat is de conclusie van het vierde Futurology Forum, een initiatief van de Raad van notarissen in de Europese Unie (CNUE).

De deelnemers aan het forum spraken 11 januari in Valencia uitvoerig over blockchain.

Ze concludeerden dat nieuwe technieken als blockchain niet geschuwd moeten worden, maar dat eerst de zwakke punten verbeterd moeten worden voordat blockchain alle bestaande registratiesystemen kan vervangen.

 

Wat is Blockchain?

Dit wordt omschreven als:

 • Een techniek om data te versleutelen en te beveiligen;
 • Het is eigenlijk een digitaal versleuteld register, waarop transacties worden geregistreerd, en waarbij online transacties veiliger en efficiënter zouden kunnen plaatsvinden.

Het digitaal versleuteld register zou worden bijgehouden op een netwerk van computers (ook “Distributed ledger technologie” genoemd).

Iedere transactie zou door meerdere gebruikers worden geverifiëerd waardoor fraude bijzonder moeilijk zou worden, en een zelfde transactie niet meerdere keren zou kunnen gebeuren.

Deze nieuwe techniek:

 • zou transacties tussen partijen, in een gedecentraliseerd netwerk, heel snel kunnen laten plaatsvinden.
 • zou zich voor vele soorten transacties lenen: zoals ondermeer voor allerlei soorten contracten en waardepapieren. Niet alleen de banken onderzoeken thans de toepassing van blokchain voor een goedkoper en sneller internationaal betalingsverkeer; maar ook buiten de financiële wereld wordt naar nieuwe toepassingen onderzocht – ondermeer het Europese Notariaat bespreekt de aanwending van deze nieuwe technologie.