Zaterdag 25 Juni 2022 – BOLOGNA (I)

CPNUE

Jaarvergadering

 

In deze jaarvergadering:

 Een nieuw effectief lid is toegetreden (of opnieuw toegetreden) in onze Vereniging.

Op advies van het bestuursorgaan, besloten in haar vergadering van 30 oktober 2021; keurde de Algemene Vergadering het verzoek van FEAPEN (Spanje), gedaan bij haar brief van 12 oktober 2021, goed voor haar nieuwe lidmaatschap van CPNUE.

Officiële toetreding van FEAPEN (Spanje) in CPNUE

De voorzitster van FEAPEN, Mw. Carmen García-Berbel, en de voorzitster van CPNUE (Mr. Gabriele Rossetti) en de algemeen secretaris van CPNUE (Mr. Ludwig Rasschaert) ondertekenden de “Toetredingsovereenkomst Nieuwe Leden”.

Vanaf 25 juni 2022, is FEAPEN (Spanje) effectief lid van onze vereniging, wat erg belangrijk is voor onze strijd tegen de hervorming (liberalisering) van het Latijnse notarisaat en voor de verbetering van het sociale welzijn van alle notarismedewerkers in het Europese Latijnse notariaat.

2° Een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter werden verkozen:

- Tot voorzitster voor de komende 2 jaar: Mw. Wilhelmina VAN BUREN (NL)

- Tot ondervoorzitter voor de komende 2 jaar: Mr. Ludwig RASSCHAERT (B)

 

3° Werden (her)verkozen als secretaries en penningmeester:

- tot secretaries voor de komende 2 jaar: Mr. Gabriele ROSSETTI (I)

- tot penningmeester voor de komende 2 jaar: Mr. Roger CLENET (F)

 

4° Werden verkozen tot adjunct-secretaris en adjunct-penningmeester:

- Tot adjunct-secretaris voor de komende 2 jaar: Mr. Ludwig RASSCHAERT (B)

- Tot adjunct-penningmeester voor de komende 2 jaar: Mr. Hubert JANSSENS (B)

 

Op deze manier werd het bestuursorgaan herkozen.

Volgens de statuten moet het bestuursorgaan zijn samengesteld uit personen uit ten minste 4 verschillende lidstaten.

Hieruit volgt dat definitief werden benoemd::

- Als voorzitter: mevr. Wilhelmina (Willy) VAN BUREN (NL)

- Als ondervoorzitter  en Adjunct-Secretaris: Dhr. Ludwig RASSCHAERT (B)

- Als algemeen secretaris: de heer Gabriele ROSSETTI, (I);

- Als penningmeester: de heer Roger CLENET (Frankrijk);

- Als adjunct-penningmeester: de heer Hubert Janssens (B)

 

De vergadering bedankte de vertrekkende voorzitter, de heer Gabriele ROSSETTI voor zijn inzet en leiderschap tijdens zijn ambtstermijn.

 

Hubert Janssens kondigde op 27 december 2022 per e-mail zijn ontslag aan als administrateur en assistent-penningmeester.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9:6 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan overgegaan tot de coöptatie van mevrouw Françoise BODSON als nieuwe adjunct-penningmeester;

Laatse Nieuws

 

Vervolgens werden de andere punten op de agenda behandeld en goedgekeurd.